Mind Monmouthshire
Text size: A A A
Call 01873 858 275
info@mindmonmouthshire.org.uk

**New Funding for Wellbeing Workers**

Thank you for enabling us to continue our Wellbeing Services

This funding will enable us to reach out and support people to become more resilient and manage their emotional and mental wellbeing. We will be able to provide support to enable people to develop positive coping strategies, learn tools to support and enhance their mental wellbeing and connect with others experiencing similar difficulties.

Bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i estyn allan a chefnogi pobl yn Sir Fynwy i fod yn fwy gwydn ac i reoli eu lles emosiynol a meddyliol. Byddwn yn gallu darparu cymorth i alluogi pobl i ddatblygu strategaethau ymdopi cadarnhaol, dysgu dulliau o gefnogi a gwella eu lles meddyliol a chysylltu ag eraill sy’n wynebu anawsterau tebyg..

National Lottery Community Fund

Diolch i The National Lottery Community Fund Wales am ddarparu o arian grant trwy ariannu ein “Gwasanaeth Cymorth Adfer Llesiant Covid-19”.  Diolch yn fawr i bawb sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol am godi'r arian hwn at achosion da, fel ein un ni.

Thank you to The National Lottery Community Fund Wales for funding our “Covid-19 Well Being Recovery Support Service” so that we can help our community in Monmouthshire.  A huge thank you to everyone who plays the National Lottery for raising this money for good causes like ours.

Community Foundation

Thank you to the Community Foundation – Coronavirus Resilience Fund – for their grant.

Abergavenny and Chepstow Town Councils

Thank you to Abergavenny and Chepstow Town Councils for funding a part-time Wellbeing Worker post.  

 

 

Welcome Andrew and Elva, our new Wellbeing Workers